Ambulerende praksis i området Akershus, Oslo og Østfold
title image

Kiropraktikk

Hvem kan utøve kiropraktikk på hest?

Kiropraktikk er en utdannelse som har sitt hovedfokus på biomekanikk/bevegelsesapparatet inkludert nervesystemet og muskel- og skjelettsystemet. Det er et krav om å være enten  veterinær eller humankiropraktor for å komme inn på en av skolene for dyrekiropraktikk. Jeg tok denne utdannelsen og fikk min sertifisering ved Options for Animals, College of Animal chiropractic i Kansas, USA.

Hva er kiropraktikk?

Enkelt forklart kan man si at nervesystemet koordinerer kroppens evne til å hele seg selv. Traume, overbelastning eller underbelastning kan få virvlene i ryggraden til å bli «låst» og omkringliggende muskler og ligamenter blir påvirket i negativ forstand og i verste fall betent. Musklene og ligamentene  rundt den «låste» virvlen(e) vil kompensere for den nedsatte bevegelsen i virvlen(e), noe som kan gi utslag som «stram» muskulatur. Kroppen vil igjen kompensere for de overarbeidete musklene et sted, og sånn begynner problemet å forplante seg langs virvlene og man har en negativ spiral av uheldige kompensatoriske funksjoner. Der man føler muskelen er stram er i realiteten en overarbeidet muskel mens andre steder har musklene tatt ferie. Muskler som jobber mer og med andre oppgaver enn de er designet for vil ofte bli anspent og med tid kortes disse ned. Dette forklarer også hvorfor det ikke alltid hjelper med en massør, da den stramme muskelen kan komme som følge av en «låsning» og den stramme muskelen vil ikke bli bedre før hovedårsaken er fjernet; nemlig låsningen, som blir justert. Dette er det kun en med utdannelse fra veterinærkiropraktikk som skal gjøre.

Nervene kan bli bundet i disse skadete musklene eller i passasjen de bruker for å komme ut av ryggraden. Nervesignalene blir brutt på veien fra hjernen til muskelen den skal påvirke. Dette gjør at kroppen selv ikke klarer og heles. Symptomer på at man har en «låsning» i ryggraden kan være halthet og bevegelsesforstyrrelser,  smerte, spasmer, sensitiv for berøring, endret adferd og plutselig blitt mer «skvetten»,  hesten har satt på «bremsene» ved ridning, vanskelig for å gå ærlig til tøylen og i holdning mm. Enkelte av symptomene fanger eieren ganske greit opp, men prosessen i kroppen har nok vart i en lenger periode enn eier har vært klar over. Dette medfører ofte at det trengs flere behandlinger for å opprette normal bevegelse i virvlene igjen. Noen ganger er det veterinærmedisin som skal til for å hjelpe hesten, mens andre ganger kan det løses gjennom kiropraktikk.

Som veterinærkiropraktor går jeg gjennom hesten og palperer meg fram til virvler med nedsatt bevegelse og gjennom kiropraktiske justeringer blir disse behandlet. Gjennom nøyaktig palpering og presise justeringer blir de korrekte anatomiske strukturene behandlet og dette skal gjenopprette normal bevegelse i virvlene, slik at nervesignalene igjen kan kommunisere med strukturene i hestens kropp. Ofte blir jeg tilkalt på et tidspunkt hvor dette har hatt ringvirkninger over lang tid, som igjen vil påvirke antall behandlinger og tiden det tar for å gjenopprette normal bevegelse. For en konkurransehest vil det være stor fordel om den kan få 2-4 behandlinger i året, slik at man på et tidlig tidspunkt kan detektere nedsatt bevegelse. Da vil jeg også kjenne hesten med et slikt tett samarbeid, noe som selvsagt er en fordel når det kommer tli å se helheten hos hesten som prestasjonsindivid.

Hvem bør ha kiropraktikk?

For å ha en velfungerende sportshest som skal prestere uavhengig av gren, vil det være stor fordel å optimalisere forutsetningene for den enkelte hest. Dette kan kiropraktikken bidra med. Dette gjelder ikke bare sportshesten, men alle hester ville hatt fordel av kiropraktisk behandling innimellom, da dette hjelper å opprettholde en normal fungerende kropp. Men hvis jeg skal komme med tips på hvem som absolutt burde ha det er det hester som har hatt et problem. Som f.eks halthet, kolikk, salproblem, ryggvondt eller andre skader som forårsaker smerte. Dette gjelder også for hester som er blitt sprøytet i ledd. Disse har gått og kjent på smerte over tid og har gjerne endret sitt bevegelsesmønster for å kompensere for dette. Dette er ofte bevegelsesmønstre som kan skape slitasje og overbelastning andre steder i kroppen. Jeg har god erfaring med hester som har vært sprøytet, men som likevel ikke fungerer helt optimalt. Her har kiropraktikken hjulpet til å få på plass det lille ekstra som gjør at rytter føler hesten sin fungerer.

Hester bør få oppfølging etter kolikkoperasjoner eller andre sykdomstilstander som gjør at hesten f.eks har hatt smerter eller hatt begrenset bevegelse (bokshvile). Utfordringer rytteren har ved ridning som den ikke føler går bort, som dårlig bydning, holdning, galopp, vanskelig for å bøye og stille seg mm. Dette er bare nevnt som eksempler på hvem som kan trenge kiropraktikk.

Mange ganger i mine halthetsutredninger av lavgradige haltheter, er det justeringer i ryggsøylen som kan være løsningen på problemet. Når jeg kommer til en hest for første gang enten ved halthet eller ønske om kiropraktikk går vi gjennom bevegelsesmønsteret til hesten, ser på salen og hvordan den ligger, og i enkelte tilfeller vil jeg se hesten under rytter. I samarbeid med rytter legger vi en plan for hestens opptrening og videre behandling og oppfølging.

Jeg ønsker som veterinær å se hesten som en helhet, og kan med min veterinærkiropraktorutdannelse og ryttererfaring ha flere innsynsvinkler til din hest sitt problem.

hestevetrinaer1
kiropraktor-hestevet3
hestevet-kiropraktik2